Tillsynsmeddelande 12.8.2013 – 61/2013

EBA ber om yttranden till utkastet till riktlinjer om likviditetsrapportering av hushållsinlåning

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 1 augusti 2013 på sin webbplats lagt ut ett utkast till riktlinjer om hushållsinlåning som beräknas med olika utflödesfaktorer för samråd. Riktlinjerna syftar till ökad harmonisering av rapporteringen av hushållsinlåning inom banksektorn i EU. Remisstiden pågår till den 1 oktober 2013.     

Samrådsdokumentet (EBA/CP/2013/34) finns på EBAs webbplats. Remissanvisningar finns på samma sida. Utfrågningen hålls i London den 4 september 2013. 

Utkastet till riktlinjer innehåller kriterier för identifiering av sådan hushållsinlåning som beräknas med olika utflödesfaktorer under de följande 30 dagarna vid likviditetsrapporteringen enligt EU:s kapitalkravs- och likviditetsförordning (CRR).

Utkastet innehåller också ett förslag till riskbaserad indelning av ovan nämnd hushållsinlåning i tre olika kategorier med beaktande av hushållskundernas inlåningsbeteende särskilt under stressförhållanden.

Datainsamlingen om hushållsinlåning som beräknas med olika utflödesfaktorer görs för kalibrering av likviditetskravet (LCR).

Upplysningar

riskexpert Lauri Kujala, telefon 010 831 52 23 och e-post lauri.kujala(at)fiva.fi.