Valvottavatiedote 25.8.2014 – 51/2014

EBA, ESMA ja EIOPA pyytävät lausuntoja rahoitus- ja vakuutusryhmittymiä koskevista teknisistä sääntelystandardiluonnoksista (RTS)

Euroopan pankkiviranomainen (EBA), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) pyytävät lausuntoja rahoitus- ja vakuutusryhmittymien riskikeskittymiä ja sisäisiä liiketoimia koskevista teknisistä sääntelystandardiluonnoksista. Teknisten sääntelystandardien tarkoituksena on edistää finanssiryhmittymädirektiivin soveltamisen yhtenäisyyttä.

Teknisten sääntelystandardiluonnoksien tarkoituksena on selventää mitä riskikeskittymiä ja sisäisiä liiketoimia tulisi pitää merkittävinä. Luonnoksissa lisäksi käsitellään erityyppisten riskikeskittymien ja sisäisten liiketoimien määrittämistä ja niihin liittyviä kynnysarvoja ja raportointia.

Lausuntoaika päättyy 24.10.2014.

Tekniset sääntelystandardiluonnokset  ja lehdistötiedote ovat luettavissa EBAn, ESMAn ja EIOPAn verkkopalveluissa.

Lisätietoja antaa

Lakimies Anne Hakkila, puhelin 010 831 5512, anne.hakkila(at)finanssivalvonta.fi