Tillsynsmeddelande 25.8.2014 – 51/2014

EBA, ESMA och EIOPA ber om yttranden om utkasten till tekniska standarder (RTS) för tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepapperstillsynskommittén (ESMA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) ber om yttranden om utkasten till tekniska standarder för tillsyn över riskkoncentrationer och interna affärstransaktioner inom finans- och försäkringskonglomerat. Syftet med de tekniska tillsynsstandarderna är att bidra till en samordnad tillämpning av direktivet om finansiella konglomerat.

Syftet med utkasten till tekniska tillsynsstandarder är att klargöra vilka riskkoncentrationer och interna affärstransaktioner som ska anses vara betydande. I utkasten behandlas vidare fastställandet av olika typer av riskkoncentrationer och interna affärstransaktioner samt tröskelvärden och rapporteringen av dem.

Yttrandetiden går ut 24.10.2014.

Utkasten till de tekniska tillsynsstandarderna  och pressmeddelandet kan läsas på EBAs, ESMAs och EIOPAs webbplatser.

Närmare upplysningar lämnas av

Jurist Anne Hakkila, telefon 010 831 5512, anne.hakkila(at)fiva.fi