Valvottavatiedote 10.1.2014 – 1/2014

EBA julkaissut likviditeetin lisämetriikka-tiedonkeruun täytäntöönpanostandardiluonnoksen, kaksi likviditeettiraporttia sekä pyytää lausuntoja ohjeluonnoksista

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut likviditeetin lisämetriikka-tiedonkeruun teknisen täytäntöönpanostandardiluonnoksen ja EU:n komissiolle annetut raportit maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) vaikutusarviosta ja likvidien varojen määritelmästä. Lisäksi EBA pyytää lausuntoja varainhankintasuunnitelmia koskevan tiedonkeruun sekä kiinnitettyjen ja kiinnittämättömien varojen julkistamista koskevista ohjeluonnoksista.

Likviditeetin lisämetriikka-tiedonkeruun tekninen täytäntöönpanostandardiluonnos

EBA on julkaissut 18.12.2013 likviditeetin lisämetriikka-tiedonkeruusta teknisen täytäntöönpanostandardiluonnoksen (ITS), joka on annettu EU:n komissiolle. Standardi on osa yhteistä sääntökirjaa, jonka tarkoituksena on edistää pankkisääntelyn yhtenäistämistä EU:ssa.

Likviditeetin lisämetriikka-tiedonkeruu muodostaa osan likviditeettiriskin raportointikokonaisuudesta maksuvalmiusvaatimusta (LCR) ja pysyvää varainhankinnan vaatimusta (NSFR) koskevien tiedonkeruiden ohella. Tekninen täytäntöönpanostandardiluonnos sisältää seuraavat raportointilomakkeet:

  • Rahoitusriski (contractual maturity ladder)
  • Likviditeettireservin keskittyneisyys vastapuolittain (concentration of counterbalancing capacity by issuer/counterparty)
  • Varainhankinnan keskittyneisyys vastapuolittain ja lähteittäin (concentration of funding by counterparty and product type)
  • Varainhankinnan hinnat lähteittäin (prices for various lengths of funding)
  • Varainhankinnan uusiminen (roll-over of funding)

Tiedonkeruun ehdotettu soveltamisajankohta on 1.7.2015.

Tekninen täytäntöönpanostandardiluonnos liitteineen on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

EBA julkaissut EU:n komissiolle annetut likviditeettiraportit

EBA on julkaissut 20.12.2013 kaksi EU:n komissiolle annettua likviditeettiraporttia: 1) maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) vaikutusarvio, ja 2) maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) korkean ja erittäin korkean likviditeetin ja luottoluokan likvidien varojen määritelmät sekä operatiiviset vaatimukset. EU:n komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) yksityiskohtaisesta määrityksestä.

Raportit ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

EBA pyytää lausuntoja varainhankintasuunnitelmia (funding plans) koskevan tiedonkeruun ohjeluonnoksesta

EBA on julkaissut 20.12.2013 konsultaation varainhankintasuunnitelmia (funding plans) koskevan tiedonkeruun ohjeluonnoksesta. Ohjeilla pyritään yhtenäistämään pankkien varainhankintasuunnitelmien raportointia EU:ssa. Lausuntoaika jatkuu 20.3.2014 saakka.

Lausuntopyyntö (EBA/CP/2013/47) liitteineen on luettavissa EBAn verkkopalvelussa. Samalta sivulta löytyvät myös ohjeet lausuntojen antamiseen.

Kuulemistilaisuus järjestetään Lontoossa 29.1.2014.

EBAlle annetut lausunnot pyydetään lähettämään tiedoksi myös Finanssivalvonnalle sähköpostiosoitteeseen EBA-coordinator(at)finanssivalvonta.fi.

EBA pyytää lausuntoja sitoutuneiden ja vapaana olevien varojen (encumbered and unencumbered assets) julkistamista koskevasta ohjeluonnoksesta

EBA on julkaissut 20.12.2013 konsultaation sitoutuneiden ja vapaana olevien varojen julkistamista koskevasta ohjeluonnoksesta. Lausuntoaika jatkuu 20.3.2014 saakka.

Lausuntopyyntö (EBA/CP/2013/48) liitteineen on luettavissa EBAn verkkopalvelussa. Samalta sivulta löytyvät myös ohjeet lausuntojen antamiseen.

Kuulemistilaisuus järjestetään Lontoossa 22.1.2014. 

EBAlle annetut lausunnot pyydetään lähettämään tiedoksi myös Finanssivalvonnalle sähköpostiosoitteeseen EBA-coordinator(at)finanssivalvonta.fi.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Lauri Kujala, puhelin 010 831 5223 ja sähköposti lauri.kujala(at)finanssivalvonta.fi.