Valvottavatiedote 10.3.2014 – 10/2014

EIOPA julkaissut vakuutusalan kuluttajansuojaan liittyviä asiakirjoja

Raportti jäsenvaltioiden lainsäädäntömuutoksista koskien sukupuolen käyttöä maksujen tai etuuksien määrittelyssä

EIOPA on julkaissut raportin siitä, miten eri jäsenvaltioiden lainsäädännössä on pantu täytäntöön EU-tuomioistuimen ns.Test Achats -jutussa antamassa tuomiossa esille tuotu kielto käyttää sukupuolta tekijänä vakuutusmaksujen ja vakuutuksesta saatavien etuuksien määrittelyssä.

Tietoja jäsenvaltioiden yleisen edun ehdoista

EIOPA on julkaissut verkkopalvelussaan yhtenäisellä tavalla eri jäsenvaltioiden yleisen edun ehdot. EIOPAn verkkopalvelussa on myös linkit eri jäsenvaltioiden virallisiin yleisen edun ehtoihin.

Asiakirjat löytyvät EIOPAn verkkopalvelusta.

  •  raportti
  • yleisen edun ehdot

Lisätietoja antavat

  • osastopäällikkö Erja Rautanen, puhelin 010 831 5550 tai erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi, sekä
  • markkinavalvoja Päivi Turunen, puhelin 010 831 5557 tai paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi (14.3.2014 jälkeen).