Valvottavatiedote 13.10.2014 – 61/2014

ESMAlta konsultaatiot UCITS V -direktiivin delegoiduista asetuksista ja EuSEF- ja EuVECA-asetusten täytäntöönpanosta

Euroopan komissio on pyytänyt Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselta, ESMAlta, neuvoa UCITS V -direktiivin edellyttämien delegoitujen asetusten sisällöstä sekä EuSEF- ja EuVECA-asetusten täytäntöönpanoon liittyen. UCITS V -direktiivissä säädetään mm. UCITS-rahastojen säilytysyhteisöjen tehtävien järjestämisestä ja EuSEF-asetuksessa eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista ja EuVECA-asetuksessa eurooppalaisista riskipääomarahastoista.

ESMA on 26.9.2014 julkistanut kaksi konsultaatioasiakirjaa ja pyytänyt yllä mainittuihin sääntelykysymyksiin liittyen kommentteja seuraavasti: UCITS V -konsultaatioasiakirjasta viimeistään 24. lokakuuta 2014 mennessä ja EuSEF-, EuVECA-konsultaatioasiakirjasta viimeistään 10. joulukuuta 2014.

Vastaukset pyydetään antamaan lomakkeella, joka on ladattavissa ESMAn verkkopalvelusta www.esma.europa.eu > Your input > Consultations.

Palaute lähetetään englanninkielisenä ESMAn vastauslomakkeen ohjeiden mukaisesti.

Konsultaatioasiakirjat löytyvät  ESMAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antaa 

markkinavalvoja Paula Kirppu, puhelin 010 831 5338, sähköposti paula.kirppu(at)finanssivalvonta.fi.