Tillsynsmeddelande 13.10.2014 – 61/2014

Samrådsförfrågan från ESMA om delegerade förordningar i UCITS V-direktivet och implementering av EuSEF- och EuVECA-förordningarna

Europeiska kommissionen har begärt om råd av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) angående innehållet i de delegerade förordningar som krävs i UCITS V-direktivet och implementeringen av EuSEF- och EuVECA-förordningarna. I UCITS V-direktivet stadgas bland annat om regler för förvaringsinstitutens förpliktelser, i EuSEF-förordningen om europeiska fonder för socialt företagande och i EuVECA-förordningen om europeiska riskkapitalfonder.

ESMA har den 26 september 2014 publicerat två samrådsdokument och i fråga om ovan nämnda regleringsfrågor bett om kommentarer enligt följande: angående UCITS V-samrådsdokumentet senast den 24 oktober 2014 och angående EuSEF- och EuVECA-samrådsdokumentet senast den 10 december 2014. Svaren bör lämnas in på en blankett som kan laddas ned från ESMAs webbplats www.esma.europa.eu > Your input > Consultations. Kommentarerna ska lämnas in på engelska i enlighet med anvisningarna på ESMAs svarsblankett.

Samrådsdokumenten finns tillgängliga på ESMAs webbplats.

Närmare upplysningar av

marknadsövervakare Paula Kirppu, telefon 010 831 53 38, e-post paula.kirppu(at)fiva.fi.