Valvottavatiedote 17.2.2014 – 5/2014

Finanssivalvonnan ohjeet niiden vähittäistalletusten käsittelystä, joihin sovelletaan erilaisia ulosvirtauskertoimia maksuvalmiusraportoinnissa (LCR) voimaan 6.3.2014

Finanssivalvonta saattaa voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 6.12.2013 julkaisemat ohjeet niiden vähittäistalletusten käsittelystä, joihin sovelletaan erilaisia ulosvirtauskertoimia maksuvalmiusraportoinnissa (Guidelines on retail deposits subject to different outflows for the purposes of liquidity reporting). Ohjeessaan Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat EBAn antamaa ohjetta.

EBAn ohjeilla pyritään noudattamaan yhtenäisiä käytänteitä vähittäistalletusten käsittelystä maksuvalmiusraportoinnissa.

Finanssivalvonnan ohjeet annettiin 10.2.2014 ja ne tulevat voimaan 6.3.2014.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Lauri Kujala, puhelin 010 831 5223 ja sähköposti lauri.kujala(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 2/2014: Vähittäistalletukset joihin sovelletaan erilaisia ulosvirtauskertoimia maksuvalmiusraportoinnissa

EBAn ohje Guidelines on retail deposits subject to different outflows for the purposes of liquidity reporting