Tillsynsmeddelande 17.2.2014 – 5/2014

Finansinspektionens anvisningar om hantering av den inlåning från allmänheten som beräknas med olika utflödesfaktorer vid likviditetsrapporteringen (LCR) träder i kraft den 6 mars 2014

Finansinspektionen sätter i kraft de riktlinjer som Europeiska bankmyndigheten (EBA) utfärdade den 6 december 2013 om hanteringen av den inlåning från allmänheten som beräknas med olika utflödesfaktorer vid likviditetsrapporteringen (Guidelines on retail deposits subject to different outflows for the purposes of liquidity reporting). I anvisningen rekommenderar Finansinspektionen att de företag och organisationer som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde iakttar EBAs riktlinjer.

Syftet med EBAs riktlinjer är att samordna förfarandena vid hanteringen av inlåning från allmänheten vid likviditetsrapporteringen.

Finansinspektionen utfärdade anvisningarna den 10 februari 2014 och de träder i kraft den 6 mars 2014.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Lauri Kujala, telefon 010 831 5223 och e-post lauri.kujala(at)fiva.fi.

Bilagor