Valvottavatiedote 17.4.2014 – 22/2014

Komissio hyväksyi 16.4.2014 asetuksen viranomaisraportoinnista annettavaksi täytäntöönpanostandardiksi

Komissio on hyväksynyt täytäntöönpanoasetuksen viranomaisraportoinnista annettavasta täytäntöönpanostandardista (ITS). Asetuksen sisältämät COREP-raporttien palauttamista koskevat määräajat ovat muuttuneet aiemmin ilmoitetusta. Muutos koskee omien varojen ja omavaraisuusasteen, suurten asiakasriskien (LE), maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) ja pysyvän varainhankinnan vaatimuksien (NSFR) raportointia. Neljännesvuosiraportointi tehdään ensimmäisen kerran 31.3.2014 tilanteesta ja kuukausiraportointi 31.3.2014 tilanteesta. Raportit on toimitettava Finanssivalvonnalle viimeistään 30.6.2014.

COREP-raportointiin tarkoitetut Finanssivalvonnan tiedonkeruusovellukset julkaistaan 16.5.2014. Tiedonkeruusovelluksen testiversio on saatavilla Jakelu-palvelusta.

Finanssivalvontaan saapuneiden tiedustelujen johdosta toteamme, että Finanssivalvonnan 31.12.2013 julkaiseman kannanoton mukaisesti EU asetuksen kuudennen osan (maksuvalmius) velvoitteita ei sovelleta sijoituspalveluyrityksiin. Näin ollen maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) ja pysyvän varainhankinnan vaatimuksen (NSFR) raportointivaatimuksia ei myöskään sovelleta sijoituspalveluyrityksiin. Kannanotto on luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Komission asetus tase-erien sitoutuneisuuden (asset encumbrancen) raportoinnista annettavasta täytäntöönpanostandardista on valmistelun alla. Näitä tietoja koskevan raportoinnin lykkäämisestä on kuitenkin jo päätetty. Tilanteesta 31.12.2014 annettavien ensimmäisten raporttien palautuspäivä tulee olemaan 11.2.2015.

Lisätietoja antavat

  • Taina Erovaara-Williams, taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5422 ja
  • Marika Männistö, marika.mannisto(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5539