Valvottavatiedote 17.10.2014 – 66/2014

Komissio hyväksyi delegoidut asetukset maksuvalmiusvaatimuksesta ja vähimmäisomavaraisuusasteesta

Delegoitu asetus maksuvalmiusvaatimuksesta (LCR)

EU-asetuksessa 575/2013 säädetään yleisellä tasolla, että luottolaitoksilla tulee olla riittävä määrä likvidejä varoja, joka kattaa likviditeetin ulosvirtaukset vähennettynä likviditeetin sisäänvirtauksilla stressitilanteissa. Artiklassa 460 säädetään, että komission tulee määrittää EU:ssa sovellettava maksuvalmiusvaatimus yksityiskohtaisesti. Komission 10.10.2014 hyväksymä delegoitu asetus määrittää maksuvalmiusvaatimukseen hyväksytyt likvidit varat, sekä säännöt ulosvirtauksille ja sisäänvirtauksille maksuvalmiusvaatimuksen laskemista varten. Delegoitu asetus maksuvalmiusvaatimuksesta on luettavissa komission verkkopalvelussa.

Maksuvalmiusvaatimus otetaan käyttöön asteittain seuraavasti

  • 60 prosenttia maksuvalmiusvaatimuksesta 1.10.2015
  • 70 prosenttia 1.1.2016
  • 80 prosenttia 1.1.2017
  • 100 prosenttia 1.1.2018.

Delegoitu asetus vähimmäisomavaraisuusasteesta (Leverage Ratio)

Komission 10.10.2014 hyväksymä delegoitu asetus määrittää muutoksia EU-asetuksen 575/2013 artiklassa 429 säädetylle vähimmäisomavaraisuusasteen laskemiselle. Delegoidun asetuksen tarkoituksena on, että luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset EU:ssa käyttävät samoja menetelmiä vähimmäisomavaraisuusasteen laskemiseen ja raportointiin sekä julkaisemiseen, joka tulee sovellettavaksi 1.1.2015 alkaen.

Delegoitu asetus ei vielä tässä vaiheessa sisällä sitovaa vaatimusta vähimmäisomavaraisuusasteesta. Delegoitu asetus vähimmäisomavaraisuusasteesta on luettavissa  komission verkkopalvelussa. 

Lisätietoja antavat

  • Maksuvalmiusvaatimus: riskiasiantuntija Lauri Kujala, puhelin 010 831 5223, sähköposti: lauri.kujala(at)fiva.fi
  • Vähimmäisomavaraisuusaste: riskiasiantuntija Janne Hukka, puhelin 010 831 5256, sähköposti: janne.hukka(at)fiva.fi.