Valvottavatiedote 9.6.2014 – 34/2014

Muutokset Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin (16/2013) voimaan 9.6.2014

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat (16/2013) tehdään luottokelpoisuuden arvioinnin osalta muutoksia lainsäädännön muuttumisesta johtuen. Muutokset ovat teknisluonteisia ja lain muuttuneeseen sanamuotoon perustuvia. Muutokset tulevat voimaan 9.6.2014.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 13 ja 14 §:iin on tehty 1.6.2013 voimaantulleita muutoksia, jotka liittyvät Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista (16/2013) ja niiden lukuun 5 (Luottolaitospalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat) ja lukuihin 5.2.1 (Tiedonantovelvollisuus) ja 5.2.2 (Selonottovelvollisuus).

Luvun 5.2.1 kohtia (7–8), joissa on esitetty Finanssivalvonnan käsitys kuluttajansuojalain tulkinnasta, muutetaan vain lainkohdan numeroinnin muuttumisen osalta.

Luvun 5.2.2 kohtaa (9), jossa on kerrottu kuluttajansuojalain tietty pykälä, muutetaan vain lain sanamuodon muuttumisen osalta.

Luvun 5.2.2 kohtaan (10), jossa on esitetty Finanssivalvonnan suositus, on tehty vain sellaiset kielelliset muutokset, jotka lainmuutos vaatii. Kyseinen ohje on pyritty pitämään mahdollisimman samansisältöisenä kuin se on aikaisemminkin ollut.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa Menettelytapavalvontaosastolla lakimies Raija Railas, puhelin 010 831 5235.

Liite

Määräykset ja ohjeet 16/2013: Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat