Valvottavatiedote 1.10.2014 – 58/2014

Muutokset Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat määräyksiin ja ohjeisiin voimaan 1.10.2014

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat (3/2011) on tehty teknisluonteiset päivitykset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) päivityksistä johtuen.

ESMA julkaisi 1.8.2014 viralliset käännökset päivityksistään ETF:stä ja UCITS-rahastoista annettuihin ohjeisiin. Muutoksella kevennettiin jonkin verran vakuuksia koskevaa hajauttamisvaatimusta valtioiden liikkeeseenlaskemista arvopapereista.

Päivityksen johdosta ESMAn ohjeen numero on muuttunut (ESMA/2014/937).  Lisäksi määräys- ja ohjemuutoksessa on huomioitu ESMAn lausunto: Opinion Review of the CESR guidelines on a Common Definition of European Money Market Funds (ESMA/2014/1103).  Lausunnolla on muutettu CESR:n rahamarkkinarahasto-ohjetta.

Päivitykset on tehty määräyksen ja ohjeen lukuun 11, joka käsittelee eri rahastotyyppejä koskevaan sääntelyä.

Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat ESMAn ohjetta sekä ESMAn lausunnon liitteenä olevaa ohjetta. 

Lisätietoja antavat

  • markkinavalvoja Paula Kirppu, puhelin 010 831 5338
  • lakimies Raija Railas, puhelin 010 831 5235

Liite

Määräykset ja ohjeet 3/2011: Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat