Tillsynsmeddelande 1.10.2014 – 58/2014

Ändringar i föreskrifterna och anvisningarna Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet (3/2011) träder i kraft 1.10.2014

I Finansinspektionens (FI) föreskrifter och anvisningar om organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet (3/2011) har det gjorts tekniska uppdateringar till följd av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) uppdateringar av sina riktlinjer.

ESMA har den 1 augusti 2014 publicerat en officiell översättning av sina uppdaterade riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag. Genom ändringen förmildrades i någon mån diversifieringskravet avseende säkerheter för värdepapper som utfärdats av stater. Med anledning av uppdateringen har numret på ESMAs riktlinjer ändrats till ESMA/2014/937SV.

Ändringen av FI:s föreskrifter och anvisningar beaktar också ESMAs yttrande om tillämpningen av riktlinjer om penningmarknadsfonder: Opinion – Review of the CESR guidelines on a Common Definition of European Money Market Funds (ESMA/2014/1103). Genom yttrandet införs ändringar av CESRs riktlinjer om penningmarknadsfonder.

Uppdateringarna har gjorts i kapitel 11 av FI:s föreskrifter och anvisningar, som tar upp bestämmelser om olika fondtyper.

FI rekommenderar att företag som hör till tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna följer ESMAs ovan nämnda riktlinjer och ESMAs yttrande.

Närmare upplysningar lämnas av

  • marknadsövervakare Paula Kirppu, telefon 010 831 5338
  • jurist Raija Railas, telefon 010 831 5235

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 3/2011: Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet