Valvottavatiedote 20.3.2014 – 14/2014

Muutoksia rikemaksutaulukkoon

Finanssivalvonta on päivittänyt ohjeellista rikemaksutaulukkoaan. Taulukkoon tehdyt muutokset perustuvat uuden vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) sekä sijoitusrahastolain muutosten (163/2014) voimaantuloon.

Lisätietoja antaa

lakimies Juho Kivi-Koskinen, puhelin 010 831 5260.

Liite

Finanssivalvonnan ohjeellinen rikemaksutaulukko