Tillsynsmeddelande 20.3.2014 – 14/2014

Ändringar i tabellen över ordningsavgifter

Finansinspektionen har uppdaterat sin riktgivande tabell över ordningsavgifter. Ändringarna i tabellen baserar sig på ikraftträdandet av den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och ändringarna i lagen om placeringsfonder (163/2014).

Närmare upplysningar lämnas av

jurist Juho Kivi-Koskinen, telefon 010 831 5260.

Bilaga

Finansinspektionens riktgivande tabell över ordningsavgifter