Valvottavatiedote 30.4.2014 – 24/2014

OTC-johdannaisille määritysvelvollisuuksia ja vakuusvaatimuksia

Ensimmäiset OTC-johdannaisten määritysvelvollisuudet tulevat mahdollisesti voimaan vielä tämän vuoden puolella. ESMA antaa ensimmäiset ehdotuksensa määritysvelvollisuuksista komission hyväksyttäväksi viimeistään syyskuussa 2014. ESMA konsultoi lähikuukausina sitä, mille toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten määrittämille OTC-johdannaisille pitäisi asettaa määritysvelvollisuus.

Määritysvelvollisuudet tulevat koskemaan EMIR-asetuksen mukaisten finanssivastapuolten ja kynnysarvon ylittäneiden finanssisektorin ulkopuolisten vastapuolten keskinäisiä OTC-johdannaissopimuksia. Muille vastapuolille keskusvastapuolen käyttö OTC-johdannaisten määrityksessä ei ole jatkossakaan pakollista.

Finanssivastapuolten ja kynnysarvon ylittäneiden finanssisektorin ulkopuolisten vastapuolten tulee hyvissä ajoin varmistaa, että niillä on tarvittaessa pääsy keskusvastapuolimääritykseen. Useimpien vastapuolten osalta tämä tarkoittaa sitä, että täytyy hakeutua jonkun määritystä tekevän keskusvastapuolen määritysosapuolen asiakkaan suoraksi tai epäsuoraksi asiakkaaksi. Välittäjä ei useinkaan hoida tätä asiakkaansa puolesta. Sen sijaan välittäjä joutuu jatkossa kieltäytymään toimeksiantojen vastaanottamisesta, jos sen asiakas ei pysty osoittamaan sitä, miten määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvat toteutuneet toimeksiannot viedään määritettäviksi. Asiakassuhteiden rakentaminen täytyy aloittaa mahdollisimman pikaisesti, jos niitä ei ennestään ole olemassa. Sopivan palveluntarjoajan löytäminen ja tarvittavat sopimusneuvottelut vievät tyypillisesti kuukausia.

Keskusvastapuolimäärityksen ulkopuolelle jääville OTC-johdannaisille tullaan lisäksi asettamaan finanssivastapuolten ja kynnysarvon ylittäneiden finanssisektorin ulkopuolisten keskinäisiä OTC-johdannaissopimuksia koskevia vakuusvaatimuksia. EBA, ESMA ja EIOPA käynnistivät 14.4.2014 konsultaation EMIR-asetuksen perusteella valmistelluista teknisistä standardeista, joissa määritellään näitä vakuusvaatimuksia koskevat säännökset sekä täsmennetään konsernin sisäisille vakuuksien vaihtamisesta vapautettaville OTC-johdannaisille asetettavia vaatimuksia. Lausuntoaika ehdotuksesta päättyy 22.5.2014.

Lisätietoja antaa

Arja Voipio, arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5224.