Valvottavatiedote 18.9.2014 – 55/2014

Selvitys peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta

Finanssivalvonta antoi 17.9.2014 eduskunnan pankkivaltuustolle selvityksen peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta. Selvityksen tiedot perustuivat 1.3.2014 tilanteeseen.

Peruspankkipalveluja on pääsääntöisesti edelleen hyvin saatavissa. Konttoriverkoston supistuminen ja esimerkiksi käteispalvelujen rajoittaminen pankkien henkilöasiakaskonttoreissa on voinut kuitenkin paikallisesti heikentää pankkipalvelujen saatavuutta. Käteispalvelujen tarjontaa voidaan palvelun luonteen perusteella verrata peruspankkipalveluihin, ja käteispalvelujen riittävä tarjonta on keskeinen osa hyvän pankkijärjestelmän toimintaa. Finanssivalvonta suosittaa, että jos käteispalvelujen saatavuutta on rajoitettu, pankit viestivät asiakkaille selkeästi milloin ja mistä palvelua on saatavissa.

Palveluiden hinnoittelumuutokset ovat koskeneet yleensä yksittäisten palvelujen hintoja. Hinnankorotukset ovat eräiltä osin kohdentuneet palveluihin, joita käyttävät mm. asiakkaat, jotka eivät kykene käyttämään maksukorttia tai verkkopalvelua taikka joille kynnys käyttää niitä on korkea. Palvelujen hinnoittelun osalta Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että peruspankkipalveluista veloitettavat maksut ovat kohtuullisia, ja että pankit opastavat asiakkaita sopivien palveluiden valinnassa.

Lisätietoa peruspankkipalveluista saat täältä.

Lisätietoja antavat

  • toimistopäällikkö Timo Peltonen, puhelin 010 831 5551
  • osastopäällikkö Jarmo Parkkonen puhelin 010 831 5255