Tillsynsmeddelande 18.9.2014 – 55/2014

Utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster

Den 17 september 2014 lämnade Finansinspektionen riksdagens bankfullmäktige en utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster. Utredningen bygger på bankernas uppgifter per den 1 mars 2014.

Tillgången på grundläggande banktjänster är i regel fortsatt god. Det minskade antalet kontor och t.ex. begränsningen av kontanttjänster på privatkundskontoren kan dock lokalt ha försämrat tillgången på banktjänster. Tillhandahållandet av kontanttjänster kan på basis av tjänstens natur jämföras med grundläggande banktjänster, och en tillräcklig tillgång på kontanttjänster utgör en viktig del av ett välfungerande banksystem. Finansinspektionen rekommenderar att bankerna, vid begränsning av sina kontanttjänster, klart och tydligt informerar kunderna om när och var tjänsterna finns att tillgå.

Den ändrade prissättningen av tjänster har allmänt taget gällt priserna på enskilda tjänster. Prishöjningarna har till vissa delar fokuserats på tjänster som används av bland annat kunder som inte kan använda betalkort eller nätbank eller som har en hög tröskel att använda dem. I fråga om prissättningen av tjänster anser Finansinspektionen att det är viktigt att de avgifter som tas ut för grundläggande banktjänster är måttliga och att bankerna ger kunderna i valet av lämpliga tjänster.

Närmare upplysningar lämnas av

  • byråchef Timo Peltonen, telefon 010 831 5551
  • avdelningschef Jarmo Parkkonen, telefon 010 831 5255