Valvottavatiedote 8.7.2014 – 42/2014

Vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevat tekniset täytäntöönpanostandardit voimaan 29.6.2014 lukien

Euroopan komission täytäntöönpanoasetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten (luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset) vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista tuli voimaan 29.6.2014 lukien. Asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat vakavaraisuusraportointia toimivaltaisille viranomaisille seuraavilla aloilla:

  • omien varojen vaatimukset ja rahoitustiedot
  • kiinteistövakuudellisesta luotonannosta aiheutuvat tappiot
  • suuret asiakasriskit ja muut suurimmat asiakasriskit
  • vähimmäisomavaraisuusaste
  • maksuvalmiusvaatimukset ja pysyvän varainhankinnan vaatimukset.

Komission täytäntöönpanoasetus  on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L 191) 28. kesäkuuta. Asetuksen voimaantulopäivä oli 29. kesäkuuta. Voimaantulon myötä myös yhteiseurooppalaista raportointia (COREP) koskevat määräykset ja ohjeet 26/2013 tulivat voimaan 29. kesäkuuta lukien.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antavat

  • johtava riskiasiantuntija Juha Savela (12.7. asti), puhelin 010 831 5384, ja
  • johtava riskiasiantuntija Taina Erovaara-Williams (28.7. alkaen), puhelin 010 831 5422.