Tillsynsmeddelande 8.7.2014 – 42/2014

Tekniska standarder för genomförande av tillsynsrapportering i anslutning till kapitaltäckningen träder i kraft 29.6.2014

Europeiska kommissionens genomförandeförordning om tekniska standarder för genomförande av instituts (kreditinstitut och värdepappersföretag) tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 trädde i kraft den 29 juni 2014. I förordningen fastställs enhetliga krav på behöriga myndigheters tillsynsrapportering på följande områden:

  • kapitalbaskrav och finansiell information
  • förluster vid utlåning mot säkerhet i fastigheter
  • stora exponeringar och andra största exponeringar
  • bruttosoliditetsgrad
  • likviditetstäckningskrav och stabil nettofinansiering.

Kommissionens genomförandeförordning  har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (L 191) den 28 juni 2014. Förordningen trädde i kraft den 29 juni 2014. I och med ikraftträdandet trädde också föreskrifterna och anvisningarna 26/2013 om sameuropeisk rapportering (COREP) i kraft från och med den 29 juni 2014.

Vid Finansinspektionen lämnas närmare upplysningar av

  • ledande riskexpert Juha Savela (t.o.m. 12.7.), telefon 010 831 5384, och
  • ledande riskexpert Taina Erovaara-Williams (fr.o.m. 28.7.), telefon 010 831 5422.