Valvottavatiedote 26.2.2014 – 8/2014

Yhteiseurooppalaisen raportoinnin (COREP) tekninen toteutus

COREP-raportointi on osa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 26.7.2013 julkaisemaa  teknistä standardiluonnosta (ITS). Lopullinen, sitova tekninen standardi annetaan EU-komission asetuksena. Ensimmäinen COREP-raportoinnin ajankohta on 31.3.2014. Määräyksissä ja ohjeissa 26/2013 annetaan sekä Euroopan komission täytäntöönpanoasetukseen että kansallisiin määräyksiin  perustuva ohjeistus valvontatietojen toimittamisesta Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonnan tiedonkeruu perustuu EBAn julkaisemiin DPM-tietomalliin ja  XBRL-taksonomiaan (XBRL Taxonomy 2.0.1, ITS = Implementing Technical Standards), jotka sisältävät sisällölliset ja tekniset määritykset sekä COREP- että FINREP-tiedonkeruista. COREP-raportoinnissa Finanssivalvonnalle raportoidaan XBRL-taksonomian, ns. COREP-moduulien määrittämät XBRL-raportit eli instanssit. Salatut instanssit ja salattu ns. kuoriraportti paketoidaan zip-tiedostoksi (toimitustiedosto), joka lähetetään sähköpostin liitteenä Finanssivalvonnan määrittämään osoitteeseen. Kuoriraportti sisältää raporttikohtaista täydennystietoa.

Finanssivalvonta on toteuttanut raportointia varten kullekin COREP-moduulille oman tiedonkeruusovelluksen ja sovellukset ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta. Tiedonkeruusovellus generoi siihen manuaalisesti syötetyistä, linkitetyistä tai ulkoisesta tietolähteestä ladatuista tiedoista (csv, xbrl) vaaditun toimitustiedoston. Raportoija voi kuitenkin tuottaa vaaditun toimitustiedoston myös itse konekielisen tietojenvälityksen ohjeen mukaisesti.

COREP-tiedonkeruusovelluksen testiversio valmistuu 28.2.2014 mennessä ja varsinaiseen raportointiin tarkoitetun tiedonkeruusovelluksen arvioitu julkaisuaika on 31.3.2014, edellyttäen että lopullisen raportointistandardin ja sen liitteiden käännökset ovat saatavilla hyvissä ajoin ennen arvioitua julkaisupäivää. Testiversio ei tekniseltä toiminnallisuudeltaan vastaa kaikilta osin lopullista versiota, mutta lomakkeiden tietovaatimukset ovat lopullisia. Testiversio ei esimerkiksi vielä sisällä XBRL-raporttia vastaavan csv-raportin latausmahdollisuutta tiedonkeruusovellukseen.

Tiedonkeruusovelluksen testi- ja tuotantoversiot ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta niiden valmistuttua.

Lisätietoja antavat

  • riskiasiantuntija Aleksi Vänttinen, aleksi.vanttinen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5538 tai
  • suunnittelija Matti Virtanen, matti.virtanen(at)bof.fi, puhelin 010 831 2558.

Liite

Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) – Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet