Tillsynsmeddelande 26.2.2014 – 8/2014

Teknisk utformning av den sameuropeiska rapporteringen (COREP)

COREP-rapporteringen är en del av det utkast till  teknisk standard (ITS) som Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 26 juli 2013. Den slutliga, bindande tekniska standarden ges genom Europeiska kommissionens förordning. Den första COREP-rapporteringen ska göras den 31 mars 2014. I Föreskrifter och anvisningar 26/2013 ges instruktioner om inlämning av tillsynsuppgifter till Finansinspektionen som baserar sig på såväl Europeiska kommissionens genomförandeförordning som nationella bestämmelser.

Rapporteringen till Finansinspektionen baserar sig på datamodellen DPM och  taxonomin XBRL (XBRL Taxonomy 2.0.1, ITS = Implementing Technical Standards) som EBA gett ut och som innehåller innehållsmässiga och tekniska definitioner för såväl COREP- som FINREP-rapporteringen. I COREP-rapporteringen lämnas uppgifter om instanserna till Finansinspektionen, dvs. XBRL-rapporter som definieras av XBRL-taxonomin eller så kallade COREP-moduler. De krypterade uppgifterna om instanserna och den krypterade så kallade omslagsrapporten packas i en zip-fil (leveransfil) som skickas som bifogad fil per e-post på den adress som Finansinspektionen fastställt. Omslagsrapporten innehåller rapportspecifika kompletterande upplysningar.

Finansinspektionen har utarbetat ett separat rapporteringsprogram för varje COREP-modul, och programmen kan laddas ner via distributionstjänsten Jakelu. Rapporteringsprogrammet genererar en leveransfil av data som inmatats manuellt, länkats eller laddats ner från en extern informationskälla (csv, xbrl). Rapportören kan dock även själv skapa leveransfilen utifrån anvisningen om elektronisk rapportering.

Testversionen av COREP-rapporteringsprogrammet blir färdig senast den 28 februari 2014 och det rapporteringsprogram som är avsett för den egentliga rapporteringen ges enligt uppskattning ut den 31 mars 2014, förutsatt att översättningarna av den slutliga rapporteringsstandarden och dess bilagor är tillgängliga i god tid dessförinnan. De tekniska funktionerna i testversionen motsvarar inte till alla delar den slutliga versionen, men kraven på uppgifter som ska lämnas på blanketterna är slutliga. I testversionen ingår inte till exempel möjlighet att i rapporteringsprogrammet ladda ner en csv-rapport som motsvarar en XBRL-rapport.

Test- och produktionsversionerna av rapporteringsprogrammet kan laddas ner via distributionstjänsten Jakelu när de är färdiga.

Närmare upplysningar lämnas av

  • riskexpert Aleksi Vänttinen, aleksi.vanttinen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5538, eller
  • planerare Matti Virtanen matti.virtanen(at)bof.fi, telefon 010 831 2558.

Bilaga

Sameuropeisk rapportering (COREP) – Anvisningar för elektronisk rapportering