Valvottavatiedote 21.8.2015 – 34/2015

Komissio aikoo muuttaa EBAn valmistelemaa luonnosta likviditeetin lisämetriikan raportoinnin (AMM) teknisestä täytäntöönpanostandardista

Komissio on informoinut Euroopan pankkiviranomaista (EBA) 24.7.2015, että se aikoo muuttaa EU:n vakavaraisuusasetuksen 415(3)(b) artiklan mukaista likviditeetin lisämetriikan raportoinnin teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS) luonnosta. Pääasiallinen muutos, jonka komissio aikoo tehdä, on poistaa maturiteettiluokkia koskeva taulukko (maturity ladder) sekä siihen liittyvät täyttöohjeet.

EBAlla on kuusi viikkoa aikaa ilmaista oma mielipiteensä aiotuista muutoksista komissiolle. Ottaen huomioon maturiteettiluokkien tärkeyden pankkivalvonnassa, komissio on pyytänyt EBAa päivittämään tätä osaa teknisestä täytäntöönpanostandardista ja jättämään esityksensä tästä mahdollisimman pian.

Komission aikomuksena on hyväksyä muut viisi raportointitaulukkoa ja niihin liittyvät ohjeistukset, jotka ovat EBAn toimittamassa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnoksessa. Komissio aikoo vielä lisäksi muuttaa ehdotettua soveltamisen aloituspäivää siten, että uusi soveltamispäivä olisi 1.1.2016 eikä EBAn alun perin ehdottama 1.7.2015.

 

Finanssivalvonnan M-raportointi jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Tomi Halme, puhelin 010 831 5233, tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi