Valvottavatiedote 24.7.2015 – 29/2015

Likviditeetin lisämetriikan raportointi

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on antanut lisätietoa teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS) myöhästymisestä likviditeetin lisämetriikan osalta (additional liquidity monitoring metrics AMM). Likviditeetin lisämetriikka tulee olemaan osa COREP-raportointia.

EBAn joulukuussa 2013 Euroopan komissiolle jättämän lopullisen standardiluonnoksen likviditeetin lisämetriikan soveltamisen mittareista oli tarkoitus tulla voimaan 1.7.2015. Euroopan komissio ei kuitenkaan ole vielä hyväksynyt lopullista standardiluonnosta, joten on hyvin todennäköistä, että raportoinnin soveltamisajankohta siirtyy eteenpäin vähintään kolmella kuukaudella. Päivämäärä täsmentyy, kun likviditeetin lisämetriikkaa koskeva ITS on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Lopullinen soveltamisajankohta riippuu Euroopan komission hyväksymisen ajankohdasta.

Lue EBAn tiedote ja lisätietoa likviditeetin lisämetriikan raportoinnista.

Lisätietoja antaa

analyytikko Marika Männistö, puhelin 010 831 5545, marika.mannisto(at)finanssivalvonta.fi.