Tillsynsmeddelande 24.7.2015 – 29/2015

Rapporteringen om ytterligare likviditetsövervakningsmått

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har meddelat tilläggsinformation om den försenade tekniska genomförandestandard (ITS) som gäller ytterligare likviditetsövervakningsmått (additional liquidity monitoring metrics AMM). De ytterligare likviditetsövervakningsmåtten kommer att utgöra en del av COREP-rapporteringen.

EBA överlämnade det slutliga utkastet till standard om ytterligare likviditetsövervakningsmått till Europeiska kommissionen i december 2013 och avsikten var att den skulle träda i kraft den 1 juli 2015. Europeiska kommissionen har emellertid ännu inte antagit det slutliga utkastet till standard, så det är mycket sannolikt att tidpunkten då rapporteringen börjar tillämpas skjuts fram med åtminstone tre månader. Datumet preciseras när den tekniska genomförandestandard som gäller ytterligare likviditetsövervakningsmått har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Den slutliga tillämpningstidpunkten är beroende av när Europeiska kommissionen antar genomförandestandarden.

Läs EBAs pressmeddelande och mer information om rapporteringen om ytterligare likviditetsövervakningsmått.

Närmare upplysningar lämnas av

Analytiker Marika Männistö, telefon 010 831 55 45, marika.mannisto (at)fiva.fi