Valvottavatiedote 14.11.2016 – 74/2016

Listayhtiöiltä odotetaan vuoden 2016 tilinpäätöksissä tietoja uuden IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -tilinpäätösstandardin käyttöönotosta

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkisti 10.11.2016 kannanoton listayhtiöille ja niiden tilintarkastajille IFRS 9:n Rahoitusinstrumentit käyttöönotossa huomioitavista seikoista. Kannanoton tavoitteena on edistää eurooppalaisten listayhtiöiden uuden standardin yhdenmukaista ja laadukasta käyttöönottoa sekä läpinäkyvää raportointia standardin käyttöönoton vaikutuksista. Koska uusi standardi vaikuttaa erityisesti listattujen rahoituslaitosten tilinpäätöksiin, kannanotto sisältää niitä koskevia erityishuomioita. ESMA odottaa tarkastusvaliokuntien seuraavan standardin käyttöönottoprosessin laatua.

Uusi standardi tulee voimaan 1.1.2018. ESMAn kannanoton mukaan tietoja standardin käyttöönoton laadullisista ja määrällisistä vaikutuksista tulee esittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eli vuoden 2016 tilinpäätöksissä sekä vuoden 2017 osavuosikatsauksissa.

Kannanotto sisältää erityisiä huomioita rahoituslaitoksille

Koska rahoitusinstrumentit ovat erityisesti rahoitus- ja luottolaitosten tilinpäätöksen keskeinen erä, tilinpäätösten käyttäjien tulee pystyä arvioimaan käyttöönoton mahdollisia vaikutuksia ennen voimaantuloa. Kannanotto sisältää esimerkkejä siitä, mitä hyvät liitetiedot voivat olla. Esitettäviä tietoja tulee lisätä standardin käyttöönoton edetessä. ESMA katsoo, että Euroopan pankkiviranomaisen EBAn ohjeluonnos odotettaviin luottotappioihin perustuvan mallin soveltamisesta tukee uuden standardin yhdenmukaista käyttöönottoa luottolaitoksissa.

Finanssivalvonta seuraa erityisesti suomalaisten IFRS-pankkien ja listattujen sijoituspalveluyritysten IFRS 9:n käyttöönottoa koordinoidusti EBAn ja Euroopan keskuspankin pankkivalvonnan vastaavan työn kanssa.

ESMA seuraa käyttöönoton vaikutusten esittämistä yhdessä kansallisten valvojien kanssa

Kannanotto on luettavissa ESMAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antavat

  • Virpi Haaramo, johtava tilinpäätösasiantuntija, IFRS, puhelin 010 831 5355, ja
  • Leena Sinisalo, tilinpäätösasiantuntija, IFRS, puhelin 010 831 5370