Valvottavatiedote 8.12.2017 – 68/2017

Asuntoluottojen 15 % vähimmäisriskipainoa koskeva raportointi

Finanssivalvonnan johtokunta on tehnyt 26.6.2017 ehdollisen päätöksen, jonka mukaan asuntoluottojen keskimääräisen riskipainon tulee olla vähintään 15 prosenttia luottoriskin sisäisiä malleja (ns. IRB-malli) käyttävillä pankeilla. EU:n komissio on tehnyt 21.8.2017 päätöksen olla vastustamatta Finanssivalvonnan johtokunnan päätöstä, jonka seurauksena riskipainojen alaraja tulee voimaan 1.1.2018.

Päätöksen keskeiset kohdat sekä tietoa vähimmäisriskipainojen raportoinnista​

 • Alaraja on luottolaitoskohtainen, lukuun ottamatta talletuspankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitoksia. Talletuspankkien yhteenliittymässä alaraja lasketaan konsolidoidusti yhteenliittymätasolla.
 • Alaraja koskee niitä Kuluttajasuojalain 7a luvun 3 § 2 kohdan mukaisia asuntoluottoja, joissa hankittava kohde sijaitsee Suomessa.
 • Valtion takaamat lainat ovat mukana em. luottoportfoliossa.
 • Alaraja lasketaan em. luottoportfolion keskimääräisen EAD-painotetun riskipainon mukaan.
 • Raportointi tapahtuu kvartaaleittain csv-muotoisena tiedonkeruuna perustuen COREP C 08.02 -lomakkeeseen.
 • Finanssivalvonta hakee päätökselle Ruotsin FI:ltä ja Tanskan FT:ltä vastavuoroista tunnustusta, joka koskisi sivuliikkeitä ja rajan yli myönnettäviä luottoja.
 • Raportointimääräykset lisätään Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin.
 • Ennen raportointivelvoitteen alkamista määräys- ja ohjeluonnos lähetetään julkiselle lausuntokierrokselle.

Lisätietoja antavat

 • Torsten Groschup, pankkitarkastaja, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi
 • Tomi Halme, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5233 tai tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

 • Lehdistötiedote 26.9.2017 – 15/2017: Makrovakauspäätös: Makrovakausvälineet ennallaan. Asuntolainojen takaisinmaksuajat ja lyhennysvapaat seurannassa. Riskipainojen korotus voimaan 1.1.2018
 • Lehdistötiedote 25.8.2017 – 12/2017: Asuntolainojen vähimmäisriskipainot nousevat 15 prosenttiin 1.1.2018, komissio ei vastustanut Finanssivalvonnan päätöstä
 • Lehdistötiedote 27.6.2017 – 10/2017: Makrovakauspäätös: Asuntolainojen riskipainojen vähimmäistaso 15 prosenttiin, ei muutoksia lainakattoon, muuttuvaa lisäpääomavaatimusta ei aseteta
 • Lehdistötiedote 28.3.2017 – 5/2017: Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta valmistelee asuntolainojen keskimääräisten riskipainojen vähimmäistason asettamista aiemmin suunniteltua suuremmaksi, mutta ei muutoksia asuntoluottojen enimmäisluototussuhteeseen eikä muuttuvaan lisäpääomavaatimukseen
 • EU:n komission päätös