Valvottavatiedote 28.3.2018 – 21/2018

ESMA kieltää binäärioptiot ja rajoittaa hinnanerosopimuksia (CFD) vähittäissijoittajien suojaamiseksi

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on päättänyt tuoteinterventiotoimenpiteistä, jotka koskevat binäärioptioiden ja hinnanerosopimusten markkinointia, jakelua ja myyntiä vähittäissijoittajille EU:ssa.

​Binäärioptioiden markkinointi, jakelu ja myynti vähittäissijoittajille kielletään kokonaan. Kielto astuu voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun ESMAn lopullinen päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL).
Hinnanerosopimusten markkinointia, jakelua ja myyntiä vähittäissijoittajille rajoitetaan. Rajoitus käsittää vivutusrajat positioiden avaamiselle, tilikohtaisen MCO-säännön (margin close out) ja negatiivisen saldon suojan, kaupankäyntiin kannustavien etuuksien kiellon ja standardoidut yrityskohtaiset riskivaroitukset. Rajoitus astuu voimaan kahden kuukauden kuluttua siitä, kun ESMAn lopullinen päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ESMAn tuoteinterventiotoimenpiteet ovat voimassa kolme kuukautta kerrallaan. Ennen tämän jakson päättymistä ESMA tarkastelee toimenpiteiden jatkoa uudelle kolmen kuukauden jaksolle. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa myös jäsenvaltiokohtaisia pysyvämpiä kieltoja ja rajoituksia, mikäli sille on rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014 mukaiset edellytykset. Finanssivalvonta tukee ESMAn toimenpiteitä ja tulee arvioimaan tarvetta kansallisiin toimenpiteisiin erikseen.

Lue lisää ESMAn lehdistötiedotteesta (pdf)

Lisätietoja antavat

  • Jyrki Manninen, johtava asiantuntija, p. 09 183 5205 tai jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi
  • Anu Ranta, markkinavalvoja, p. 09 183 5395 tai anu.ranta(at)finanssivalvonta.fi