Valvottavatiedote 10.1.2018 – 1/2018

Finanssivalvonnan kannanotto PSD2-siirtymäajan tilanteesta

Uudistetun maksupalveludirektiivin (PSD2) edellyttämät muutokset maksupalvelu- ja maksulaitoslakiin tulevat voimaan Suomessa pääosin 13.1.2018. Direktiivin nojalla annetaan myös komission asetus teknisistä sääntelystandardeista asiakkaan vahvasta tunnistamisesta ja turvallisesta kommunikaatiosta. Asetus tulee voimaan 18 kk kuluttua sen julkaisusta virallisessa lehdessä. Tällä hetkellä asetuksen odotetaan tulevan voimaan syksyllä 2019.

​Kansallisten lainmuutosten ja komission asetuksen eriaikaiset voimaantulot tuovat haasteita sekä pankeille toteuttaa uudet rajapinnat uusille maksupalveluille että palveluntarjoajille alkaa tarjota uusia maksupalveluita asiakkaille.
Kannanotossa Finanssivalvonta linjaa, mikä on palveluntarjoajille sallittua toimintaa siirtymäajalla.

Lisätietoja antavat

  • Sanna Atrila, lakimies, puhelin (09) 183 5552 tai sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi
  • Erja Pullinen, riskiasiantuntija, puhelin (09) 183 5358 tai erja.pullinen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet