Tillsynsmeddelande 12.1.2018 – 1/2018

Finansinspektionens ställningstagande om läget för PSD2-övergångsperioden

De ändringar som det förnyade betaltjänstdirektiver (PSD2) förutsätter i betaltjänstlagen och lagen om betalningsinstitut träder i huvudsak i kraft i Finland den 13 januari 2018. Med stöd av direktivet ges även ut kommissions förordning om tekniska standarder om stark autentisering och trygg kommunikation. Förordningen träder i kraft 18 månader efter att den har publicerats i den officiella tidningen. För närvarande väntas förordningen träda i kraft hösten 2019.

​Det att nationella lagändringar och förordningen träder i kraft olika tider innebär utmaningar såväl för banker när de genomför de nya gränssnitten för nya betaltjänster som för tjänsteleverantörer när de inleder tillhandahållandet av nya betaltjänster till kunderna.

I sitt ställningstagande tar Finansinspektionen ställning till vad som är tillåten verksamhet för tjänsteleverantörer under övergångsperioden. 

Närmare upplysningar lämnas av

Sanna Atrila, jurist, tfn (09) 183 5552 eller sanna.atrila(at)fiva.fi
Erja Pullinen, riskexpert, tfn (09) 183 5358 eller erja.pullinen(at)fiva.fi

Bilaga

Ställningstagande om läget för PSD2-övergångsperioden

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 10 januari 2018.