Valvottavatiedote 21.11.2018 – 48/2018

Finanssivalvonnan vuoden 2018 valvontamaksut

Finanssivalvonnan johtokunta päätti vuoden 2018 valvontamaksuista 31.10.2018. Maksut erääntyvät maksettaviksi 21.12.2018. Valvontamaksut määrätään Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) nojalla. Laki on luettavissa valtion säädöstietopankissa Finlexissä osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080879.

Lisätietoja:

invoicing(at)bof.fi