Valvottavatiedote 19.3.2018 – 18/2018

Selvitys kulutusluotoista – luotonmyöntökriteereitä löysennetty ja luottolaitoksilla puutteita sääntelyn noudattamisessa

Finanssivalvonta on selvittänyt luottolaitosten kulutusluottoihin liittyviä käytäntöjä. Selvityksestä ilmeni, että luottolaitokset ovat edistäneet kulutusluottojen kasvua monin keinoin. Kuluttajille tarjotaan entistä enemmän rahoitusvaihtoehtoja eri kanavien kautta ja kulutusluottojen markkinointiin ja digitaaliseen saatavuuteen on panostettu.

Huolestuttavaa on se, että kasvua on haettu myös luotonmyöntökriteereitä löysentämällä, luottosummien maksimimääriä nostamalla ja laina-aikoja pidentämällä. Toisin sanoen useat luottolaitokset ottavat kulutusluotoissa tietoisesti aiempaa enemmän luottoriskiä. Tämä näkyy joidenkin valvottavien osalta maksuviiveiden kasvuna suhteessa kulutusluottokantaan, mitä ei voida pitää toivottavana kehityksenä.

Lisäksi Finanssivalvonta havaitsi puutteita sääntelyn noudattamisessa. Luottopäätöksiä tehdään joissakin tapauksissa liian suppeilla tiedoilla, jolloin asiakkaan luottokelpoisuuden arviointi jää puutteelliseksi. Esimerkiksi luotonhakijan velkatietoja tai velanhoitomenoja, muita varallisuustietoja ja työsuhteen laatua ei aina selvitetä, kuten ei myöskään mahdollista korkojen nousun vaikutusta luottokelpoisuuteen edes suurissa kulutusluotoissa. Havaittiin myös, että vakuudettomia kulutusluottoja myönnetään sääntelyn hengen vastaisesti myös asunnon hankintaa varten. Finanssivalvonta edellyttää valvottaviltaan, että puutteet sääntelyn noudattamisessa korjataan.

Luottolaitoksia pyydettiin kuvaamaan Finanssivalvonnalle mm. käytössä olevat luotonmyöntökriteerit, kuinka kuluttajan luottokelpoisuuden arviointi tehdään sekä syitä kulutusluottokannan kasvulle. Selvitykseen valittiin valvottavia, joilla on suuret kulutusluottokannat tai suuret kulutusluottojen kasvuprosentit. Arviossa oli mukana kotimaisia luottolaitoksia ja ulkomaisten luottolaitosten Suomessa toimivia sivukonttoreita, joiden osuus yhdessä vastasi noin 90 % kaikkien valvottavien kulutusluottokannasta. Lisäksi mukana oli ulkomaisia luottolaitoksia, jotka tarjoavat kulutusluottoja suoraan rajan yli Suomeen.

Finanssivalvonnan suunnitelmissa on tehdä kulutusluotonantoon liittyviä tarkastuksia eräisiin selvityksessä mukana olleisiin yhtiöihin tämän vuoden aikana.

Lisätietoja antaa

  • Torsten Groschup, pankkitarkastaja, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi.