Valvottavatiedote 2.4.2019 – 14/2019

EBA julkaissut ohjeet suuren riskin sisältävien vastuiden tyyppien määrittämisestä

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi 17.1.2019 uudet ohjeet suuren riskin sisältävien vastuiden tyyppien määrittämisestä (EBA/GL/2019/01).

Ohjeet koostuvat kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa selvennetään EU:n vakavaraisuusasetuksen N:o 575/2013 määritelmiä ”sijoitukset venture capital -yrityksiin” ja ”pääomasijoitukset”, joihin tulee soveltaa asetuksen 128 artiklan mukaisesti 150 prosentin riskipainoa standardimenetelmässä.

Toisessa osassa määritellään, mitkä muut kuin artiklassa 128 erikseen mainitut vastuut voivat sisältää erityisen suuren riskin.

Ohjeet tulevat voimaan 1.7.2019.

EBA-asetuksen (1093/2010) 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn antamia ohjeita ja suosituksia. Finanssivalvonta ilmoittaa EBAlle, että se noudattaa uusia ohjeita niiden tullessa voimaan.

Lisätietoja antaa

Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suuren riskin sisältävien vastuiden tyyppien määrittämisestä (EBA/GL/2019/01).