Valvottavatiedote 11.4.2019 – 15/2019

Finanssivalvonta noudattaa EBAn ohjetta EBA /GL/2018/03 tarkistetut ohjeet valvojan arviointiprosessista (SREP) ja valvonnallisista stressitesteistä

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on antanut 19.7.2018* tarkistetut ohjeet valvojan arviointiprosessista (SREP) ja valvonnallisista stressitesteistä (EBA /GL/2018/03). Ohjeilla muutetaan 19.12.2014 annettuja ohjeita valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä (EBA/GL/2014/13). Tarkistetut ohjeet sisältävät alkuperäisiin ohjeisiin tehdyt muutokset, lisäykset ja poistot. Muilta osin alkuperäisen ohjeen säännökset pysyvät voimassa ja niitä sovelletaan edelleen.

Tarkistetut ohjeet tulivat voimaan 1.1.2019.  

Finanssivalvonta on ilmoittanut Euroopan pankkiviranomaiselle noudattavansa tarkistettuja ohjeita 2.4.2019 lukien, seuraavin poikkeuksin:

Ohjeen kohdat, joita ei toistaiseksi noudateta;

  • osasto 7.7.1 ”P2G:n (pilari 2 ohjeistus) käyttäminen stressitestien määrällisiin lopputuloksiin vastaamiseksi”;
  • osasto 7.7.2 ”Pääomasuunnittelu ja muut valvojan pääoman riittävyyteen kohdistuvat valvojan toimenpiteet stressiolosuhteissa”, kuitenkin siten, että ne valvontatoimenpiteet jotka perustuvat direktiivin 2013/36/EU (CRD 4) artikloihin 102.1 ja 104. 1 ovat mahdollisia;
  • osasto 7.9 ”Vakavaraisuusvaatimuksista tiedottaminen” siltä osin kuin P2G asetetaan osaksi sitovaa päätöstä
  • ohjeen kohta 465 ja
  • osasto 10.7 ”Valvojan reaktio tilanteessa, jossa P2G ei täyty”.

Näiden kohtien noudattaminen (oikeus asettaa vaatimus ja sen velvoittavuus valvottavaa laitosta kohtaan) on sidottu direktiivin 2013/26/EU muutosten voimaantuloon ja niiden saattamiseen kansallisen lainsäädäntöön.

Finanssivalvonta tulee kuitenkin direktiivin 2013/36/EU uudistuksen hyväksymisen jälkeen suosittelemaan harkinnanvaraista pääomaa koskevassa päätöksessään, että valvottavat ottavat huomioon Pilari 2 ohjeistuksen ja sen vaikutuksen kokonaispääomatarpeeseensa.

Lisätietoja antaa

Erika Penttilä, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5270 tai erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi.

 

* Päivämäärä korjattu 11.4.2019