Valvottavatiedote 26.3.2019 – 10/2019

Muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallintaa koskevien ohjeiden muutokset voimaan 30.6.2019

Muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallintaa koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin 5/2015 on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan 30.6.2019. Muutoksilla määräyksiin ja ohjeisiin sisällytetään Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 19.7.2018 julkaisemat päivitetyt ohjeet muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinnasta (EBA/GL/2018/02).

Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat edellä mainittuja EBAn ohjeita.

EBAn päivitetyt ohjeet heijastavat kehitystä Baselin pankkivalvontakomiteassa sekä selventävät sisäisen hallinnon ja valvonnan poikkeavien arvojen testien vaatimuksia Baselin standardien eurooppalaisen toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa. Päivitetyn ohjeistuksen on siten tarkoitus toimia siltana tuleviin vaatimuksiin, jotka tullaan sisällyttämään CRD V/ CRR2 -sääntelykehikkoon.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle tulevansa noudattamaan ohjeita 30.6.2019 lukien.

Lisätietoja antaa

Marjo Risku, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5275 tai marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet