Valvottavatiedote 13.9.2019 – 50/2019

Pankkien velvoite avata pääsy maksutileihin alkaa 14.9.2019 – kaikki erityisrajapinnat eivät vielä täytä täysin vaatimuksia

Maksutilien ylläpitäjät1 eli pääasiassa pankit avaavat rajapinnat maksutileihin tilitieto- ja maksutoimeksiantopalvelujen tarjoajille, jotta näillä on mahdollisuus tarjota uusia maksupalveluja asiakkaille. Kaikkien maksutilien ylläpitäjien tarjoamat rajapinnat eivät Finanssivalvonnan arvion mukaan vielä täytä kaikkia vaatimuksia. Finanssivalvonta edellyttää suunnitelmaa puuttuvien ominaisuuksien valmistumisesta viipymättä.

14.9.2019 alkaen jokaisen maksutiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan, jonka ylläpitämille maksutileille pääsee verkon kautta, on tarjottava ainakin yhtä pääsyn mahdollistavaa rajapintaa viestintään tilitietopalvelun tarjoajien, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien kanssa. Velvoite perustuu toiseen maksupalveludirektiiviin (PSD2) ja sen nojalla annettuun alemman asteiseen sääntelyyn.

Maksutilien ylläpitäjät voivat päättää, tarjoavatko ne uusille maksupalveluntarjoajille erityisrajapinnan maksutilille pääsyyn vai sallivatko asiakasrajapinnan käyttämisen.

Jos maksutileille pääsyä tarjotaan erityisrajapinnan välityksellä, sääntely edellyttää, että erityisrajapinnat ovat käytettävyydeltään ja suorituskyvyltään samaa tasoa kuin rajapinta, jota asiakkaat käyttävät.

Pankkien ja muiden maksutilien ylläpitäjien on tarjottava myös varajärjestelmä sen varmistamiseksi, että erityisrajapintaa käyttävät uudet maksupalveluntarjoajat voivat jatkaa palvelujensa tarjoamista, vaikka erityisrajapinnan käytettävyydessä esiintyisi ongelmia tai sen suorituskyky olisi riittämätön. Varajärjestelmä käyttää maksutilitietoihin pääsyssä asiakkaille tarjottavaa rajapintaa, mutta lisäksi varajärjestelmään tulee rakentaa muun muassa palveluntarjoajan tunnistaminen ja toiminnallisuus, jolla pääsyä rajoitetaan vain tiettyihin maksutilitietoihin.

Maksutilien ylläpitäjälle voidaan kuitenkin myöntää vapautus velvollisuudesta tarjota varajärjestelmää, jos erityisrajapinta täyttää sille säädetyt edellytykset.

Suomalaiset maksutilien ylläpitäjät pyrkivät tarjoamaan pääsyn maksutileille erityisrajapinnan kautta ja melkein kaikki ovat avanneet erityisrajapinnat käyttöön. Maksutilien ylläpitäjät ovat hakeneet vapautusta velvollisuudesta tarjota varajärjestelmää erityisrajapinnalle. Finanssivalvonta on arvioinut saamiaan hakemuksia ja toteaa, että kaikki erityisrajapinnat eivät vielä täytä täysin niille asetettuja vaatimuksia.

Puutteet liittyvät pääasiassa siihen, että erityisrajapinta ei ole ollut tuotantokäytössä vaadittua 3 kk aikaa 14.9.2019 mennessä. Kaikki erityisrajapinnat eivät myöskään vielä tue kaikkia maksu- ja tilityyppejä. Finanssivalvonta tulee edellyttämään kaikilta niiltä valvottavilta, joiden erityisrajapinnassa tai vaaditussa varajärjestelmässä on puutteita, suunnitelmaa puuttuvien ominaisuuksien valmistumisesta viipymättä.

Rajapintojen avaamisen tavoitteena on mahdollistaa uusien, asiakkaille hyödyllisten palveluiden syntyminen. Rajapintojen kautta palveluntarjoaja voi esimerkiksi käynnistää asiakkaan pyynnöstä maksutoimeksiannon suoraan asiakkaan pankissa olevalta tililtä. Palvelutarjoajat voivat myös antaa koottua tietoa asiakkaan pankista tai eri pankeissa olevilta maksutileiltä. Uusissa palveluissa vaaditaan asiakkaan nimenomainen suostumus ja asiakkaan vahva tunnistaminen. Uudet palveluntarjoajat tulevat sääntelyn ja valvonnan piirin ja tarvitsevat toimiluvan tai rekisteröinnin voidakseen tarjota palvelujaan asiakkaille.

 

Lisätietoja antavat

  • Pasi Korhonen, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5514, pasi.korhonen(at)finanssivalvonta.fi
  • Heli Mäkitalo, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5369, heli.makitalo(at)finanssivalvonta.fi

 

1 Rajapintojen avaaminen koskee kaikkia sellaisia maksupalveluntarjoajia, jotka tarjoavat asiakkaille maksutilejä.