Valvottavatiedote 10.12.2019 – 67/2019

Poikkeusluvan hakeminen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevan lain (571/2019) mukaisesta tiedonhakujärjestelmästä

Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä on tullut voimaan 1.5.2019. Lain mukaan luotto- ja maksulaitosten on joko rakennettava tiedonhakujärjestelmä tai toimitettava laissa edellytetyt tiedot muutoin tullin erilliseen tilirekisteriin 1.9.2020 mennessä. Velvoite perustuu nk. viidennen rahanpesudirektiivin määräyksiin1.

Lain 4§:n mukaan Finanssivalvonta voi myöntää luottolaitokselle poikkeusluvan tiedonhakujärjestelmän ylläpitovelvoitteesta. Ohjeet poikkeusluvan hakemiseen löytyvät Finanssivalvonnan verkkopalvelusta rahanpesun estämisen valvontaa käsittelevästä osiosta.

Poikkeuslupaa voi hakea Finanssivalvonnalta vapaamuotoisella hakemuksella. Samaan pankkiryhmään kuuluvat pankit voivat hakea poikkeuslupaa yhdessä.

Pyydämme toimittamaan poikkeuslupahakemukset 30.4.2020 mennessä Finanssivalvonnan kirjaamoon (kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi) sähköisesti yleisimmissä tekstinkäsittely-muodoissa (word, pdf jne). 

Hakemusta voi tarvittaessa täydentää määräajan jälkeen. Hakemukseen tulee merkitä asian diaarinumero FIVA 15/02.01.04/2019 sekä tieto siitä, miltä osin se sisältää yhtiön liike- tai ammattisalaisuuteen kuuluvaa tietoa.

Lisätietoja

  • Pekka Vasara, toimistopäällikkö, pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi
  • Anne Nisén, johtava riskiasiantuntija, anne.nisen(at)finanssivalvonta.fi

 

1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2018/843