Tillsynsmeddelande 10.12.2019 – 67/2019

Ansökan om tillstånd att avvika från datasöksystemet enligt lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton (571/2019)

Lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton trädde i kraft den 1 maj 2019. Enligt lagen ska kredit- och betalningsinstitut antingen upprätta ett datasöksystem eller på något annat sätt lämna de uppgifter som föreskrivs i lagen till tullens särskilda kontoregister före den 1 september 2020. Skyldigheten baserar sig på bestämmelserna i det s.k. femte penningtvättsdirektivet1.

Enligt 4 § i lagen kan Finansinspektionen bevilja ett kreditinstitut tillstånd att avvika från skyldigheten att administrera ett datasöksystem (nedan: undantag). Anvisningar för ansökan om undantag finns på Finansinspektionens webbplats på sidan om penningtvättstillsyn.

Lämna in en fritt formulerad ansökan om undantag till Finansinspektionen. Banker som hör till samma grupp av banker kan ansöka om undantaget tillsammans.

Vi ber er lämna in ansökan om undantag före den 30 April 2020 till Finansinspektionens registratur (kirjaamo(at)fiva.fi) elektroniskt i något av de vanligaste textbehandlingsformaten (word, pdf osv.). 

Ansökan kan vid behov kompletteras efter den utsatta tidsfristen. Anteckna ärendets diarienummer FIVA 15/02.01.04/2019 och meddela till vilka delar ansökan innehåller information som utgör affärs- eller yrkeshemlighet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Pekka Vasara, byråchef, pekka.vasara(at)fiva.fi
  • Anne Nisén, ledande riskexpert, anne.nisen(at)fiva.fi

1EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/843