Valvottavatiedote 1.4.2020 – 14/2020

EBA pyytää lausuntoa päivitetyistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskitekijöitä koskevista ohjeista (The Risk Factors Guidelines) – lausuntoaika päättyy 6.7.2020

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 5.2.2020 lausuntopyynnön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskitekijöitä koskevien ohjeiden päivityksestä (JC 2019 87).

Eurooppalaisten valvontaviranomaisten 26.6.2017 julkaisemia ohjeita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskitekijöistä sekä yksinkertaistetun ja tehostetun tuntemisen menettelyistä on päivitetty. Päivitetty ohjeistus vastaa EU:n rahanpesun ja terrorismin vastaisen rahoituksen torjunnan oikeudellisessa kehyksessä tapahtuneita muutoksia ja alkuperäisen ohjeistuksen jälkeen ilmenneitä uusia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä.

Keskeiset muutokset

Päivitettyihin riskitekijöitä koskeviin ohjeisiin on lisätty mm. uusia ohjeita suuririskisiin kolmansiin maihin liittyvistä tehostetun asiakkaan tuntemisen toimenpiteistä.

Uusia alakohtaisia ohjeita on lisätty koskien

  • joukkorahoitusalustoja
  • corporate finance -palveluita
  • maksutoimeksiantopalvelun tarjoajia (PISP)
  • tilitietopalvelun tarjoajia (AISP)
  • valuutanvaihtopalveluita tarjoavia yhtiöitä.

Päivitetyissä ohjeissa on entistä yksityiskohtaisempia ohjeita terrorismin rahoituksen riskitekijöistä ja asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta. Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat yksityiskohtaisemmat ohjeet koskevat mm. tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista sekä uusien innovatiivisten menetelmien käyttämistä asiakkaan tunnistamiseksi ja asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseksi. Lisäksi ohjeistusta on päivitetty liittyen yritysten velvollisuuteen laatia liiketoiminnan laajuisia riskiarvioita sekä arvioita yksittäisiin asiakassuhteisiin liittyvistä riskitekijöistä.

Ohjeistuksen tarkoituksena on antaa ilmoitusvelvollisille työkaluja niiden arvioidessa toimintaansa ja asiakassuhteisiinsa liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä sekä riskien hallintaan tarvittavia monitorointimenetelmiä ja muita kontrolleja. Lisäksi ohjeistus tukee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen osalta toimivaltaisten viranomaisten valvontatoimia niiden arvioidessa valvottaviensa laatimia riskiarvioita sekä riskien hallintakeinojen riittävyyttä.

Ohjeluonnos, lausuntoaika ja kuulemistilaisuus

Ohjeluonnos on nähtävissä EBAn verkkopalvelussa, jossa on tarkemmat ohjeet lausuntojen toimittamiseen. Lausuntoaika päättyy 6.7.2020.

Julkinen kuuleminen ohjeluonnoksesta järjestetään etäyhteyden avulla 15.5.2020. EBA julkistaa verkkopalvelussaan tarkemmat ohjeet kuulemiseen osallistumisesta.

Lisätietoja antaa

Jonna Ekström, johtava lakimies, p. 09 183 5531 tai jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi