Valvottavatiedote 30.4.2020 – 23/2020

ESMA on päivittänyt rahamarkkinarahastoja koskevaa ohjettaan stressitestiskenaarioista

ESMA on päivittänyt Euroopan parlamentin ja neuvoston rahamarkkinarahastoista annetun asetuksen (EU) 2017/1131 (rahamarkkinarahastoasetus) 28 artiklan mukaista ohjettaan stressitestiskenaarioista. Kyseessä on ohjeen vuosittainen päivitys. Uutta ohjetta tulee noudattaa 4.5.2020 alkaen. Uusi ohje ESMA 34-49-172 kieliversioineen löytyy ESMAn nettisivuilta.

Rahamarkkinarahastoasetuksen 28 artiklan 7 kohdan mukaisesti ohjeet saatetaan ajan tasalle vähintään kerran vuodessa, ja niissä otetaan huomioon uusimmat markkinamuutokset.

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman 3/2011 kohdan 11.2 mukaan Finanssivalvonta suosittaa, että kyseisten ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat kulloinkin voimassa olevaa ESMA:n ohjetta, joka on saatavilla päivitettynä Finanssivalvonnan nettisivuilla.

Muutosten voimaantulo

Ohje ESMA 34-49-172 tulee voimaan 4.5.2020.

Lisätietoja antaa

Eemeli Väyrynen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5204 tai eemeli.vayrynen(at)finanssivalvonta.fi