Tillsynsmeddelande 30.4.2020 – 23/2020

ESMA har uppdaterat sina riktlinjer för stresstestscenarier gällande penningmarknadsfonder

ESMA har uppdaterad sina riktlinjer för stresstestscenarier enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder. Uppdateringen av riktlinjerna sker årligen. De nya riktlinjerna träder i kraft 4.5.2020. De nya riktlinjerna ESMA 34-49-172 och översättningarna av dem hittas på ESMAs nätsida.

I enlighet med artikel 28.7 i förordningen om penningmarknadsfonder uppdateras riktlinjerna minst varje år med hänsyn till den senaste tidens marknadsutveckling.

Enligt Finansinspektionens anvisningar och förordningar 3/2011, avsnitt 11.2. rekommenderar Finansinspektionen att företag som hör till tillämpningsområdet för de här anvisningarna följer ESMAs vid varje tid gällande riktlinjer som finns tillgängliga på FI:s hemsida. De nya riktlinjerna har uppdaterats.

Ikraftträdelse

Riktlinjer ESMA 34-49-172 träder i kraft 4.5.2020.

Närmare upplysningar lämnas av

Eemeli Väyrynen, marknadsövervakare, tfn 09 183 5204 eller eemeli.vayrynen(at)fiva.fi