Valvottavatiedote 24.9.2020 – 60/2020

Eurooppalaisten valvontaviranomaisten ehdotus kestävyyteen liittyvien tietojen esittämistapojen yhtenäistämiseksi – lausuntoaika 16.10.2020 asti

Eurooppalaiset valvontaviranomaiset (ESAt) ehdottavat yhdenmukaista tapaa julkaista tiedot, joita EU:n asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (EU2019/2088, voimaan 10.3.2021) edellyttää. Tiedonantovelvoite tulee koskemaan vakuutus-, pankki- ja pääomamarkkinasektorin toimijoita laajasti.

ESAt pyytävät sidosryhmiltä näkemyksiä erityisesti mallipohjista, jotka on suunniteltu ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja varten sekä määräaikaiskatsauksissa annettavia tietoja varten. Yhtenäisten mallipohjien käyttö parantaisi erilaisten sijoitustuotteiden vertailtavuutta EU-maissa. 

Asetuksen tavoitteena on sijoittajan suojan parantaminen ja sijoitustoiminnan läpinäkyvyyden edistäminen lisäämällä sijoittajille annettavaa tietoa mm. sijoitustuotteiden kestävän kehityksen tavoitteista, kestävyysriskeistä ja sijoitusten haitallisista kestävyysvaikutuksista. Asetus velvoittaa ESAt laatimaan tekniset standardit ESG-tietojen (Environmental, Social, Governance) ja sijoitusten mahdollisten haitallisten kestävyysvaikutusten esitystavasta, sisällöstä ja menetelmistä. 

Lausuntopyyntö on saatavissa Euroopan komission verkkopalvelussa. Lausuntoaika päättyy 16.10.2020.

Lisätietoja antavat

  • Nina Männynmäki, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5249 tai nina.mannynmaki(at)finanssivalvonta.fi
  • Mikko Sinersalo, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5542 tai mikko.sinersalo(at)finanssivalvonta.fi

Katso myös