Valvottavatiedote 25.5.2020 – 27/2020

Finanssivalvonnalta kannanotto yksinkertaistetusta menettelystä asiakkaan tuntemiseksi tiekuntien ja yhteisiä vesialueita hallinnoivien osakaskuntien osalta

Finanssivalvonta on sille tulleiden lukuisien kyselyjen johdosta päättänyt julkaista kannanoton yksinkertaistetusta menettelystä asiakkaan tuntemiseksi tiekuntien ja yhteisiä vesialueita hallinnoivien osakaskuntien osalta.

Finanssivalvontaan on tullut paljon yhteydenottoja ja kysymyksiä siitä, miten valvottavien tulisi suhteuttaa asiakkaan tuntemista koskevat toimenpiteensä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen muodostamiin riskeihin nähden silloin, kun asiakkaana on tiekunta. Finanssivalvonnan tietoon on tullut, että joissakin tapauksissa tiekunnilta on edellytetty pankkiasiointia varten sitä, että niillä olisi Y-tunnus. Vastaavia kysymyksiä on tullut myös yhteisiä vesialueita hallinnoiviin osakaskuntiin liittyen.

Kannanoton keskeinen sisältö

Finanssivalvonta katsoo, että silloin,

  • kun tiekunta harjoittaa ainoastaan yksityistien tienpitoon liittyviä toimia eikä ole muutoinkaan muita erityisiä seikkoja, jotka nostaisivat asiakassuhteeseen liittyvää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiä, tiekuntien asiakassuhteisiin liittyvä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski on vähäinen;
  • kun yhteisiä vesialueita hallinnoiva osakaskunta harjoittaa ainoastaan vesialueen hoitoon ja sillä tapahtuvaan kalastukseen liittyviä tavanomaisia toimia eikä ole muutoinkaan muita erityisiä seikkoja, jotka nostaisivat asiakassuhteeseen liittyvää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiä, osakaskuntien asiakassuhteisiin liittyvä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski on vähäinen;
  • kun tiekuntien ja yhteisiä vesialueita hallinnoivien osakaskuntien asiakassuhteisiin liittyvä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski on vähäinen, valvottavat voivat noudattaa yksinkertaistettua menettelyä asiakkaan tuntemiseksi; ja
  • kun tiekunnat ja yhteisiä vesialueita hallinnoivat osakaskunnat eivät harjoita yritys- ja yhteisötietolain 3 §:ssä säädettyä toimintaa, niiltä ei tulisi edellyttää asiakassuhteen avaamiseksi tai jatkamiseksi sitä, että ne rekisteröityvät yritys- ja yhteisötietojärjestelmään.

Valtioneuvoston asetuksella tullaan antamaan tarkemmat säännökset asiakkaista, tuotteista, palveluista, maksuliikenteestä, toimitustavasta tai maantieteellisistä riskitekijöistä, joihin voi liittyä vähäinen rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski, ja näissä tilanteissa noudatettavista menettelyistä. Finanssivalvonta korostaa kuitenkin, että valvottavat voivat jo nyt rahanpesulain nojalla noudattaa yksinkertaistettua menettelyä asiakkaan tuntemiseksi silloin, kun valvottava arvioi oman riskiarvionsa perusteella, että asiakassuhteeseen tai yksittäiseen liiketoimeen liittyy vähäinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Valvottavat voivat mitoittaa tuntemistoimenpiteiden määrän, ajoituksen tai tyypin siten, että ne ovat oikeassa suhteessa valvottavan riskiarviossaan määrittelemään vähäiseen riskiin nähden.

Kannanoton voimassaolo

Finanssivalvonta tulee arviomaan kannanoton tarpeellisuuden uudestaan siinä vaiheessa, kun valtioneuvoston asetuksella on annettu tarkemmat säännökset asiakkaista, tuotteista, palveluista, maksuliikenteestä, toimitustavasta tai maantieteellisistä riskitekijöistä, joihin voi liittyä vähäinen rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski, ja näissä tilanteissa noudatettavista menettelyistä.

Lisätietoja antaa

Jonna Ekström, johtava lakimies, puhelin 09 183 5531 tai jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Finanssivalvonnan kannanotto: Yksinkertaistetusta menettelystä asiakkaan tuntemiseksi - tiekunnat ja yhteisiä vesialueita hallinnoivat osakaskunnat