Valvottavatiedote 4.12.2020 – 78/2020

Finanssivalvonnan teema-arvio Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutuksen toimeenpanosta

Finanssivalvonta valvoo, että työeläkevakuutustoimijat noudattavat mm. vakuutustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja hyvää vakuutustapaa. Yrittäjän eläkelain (YEL) sääntelynmukaisen toimeenpanon varmistamiseksi on käynnistetty ns. teema-arvio.

Lakisääteinen yrittäjäeläke on kollektiivinen, yrittäjien sosiaaliturvan keskeinen kansallinen ratkaisu. Se vastaa rakenteeltaan, kattavuudeltaan ja sitovuudeltaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaista turvaa työntekijöille. Eläketurvakeskuksen selvitykset osoittavat, että yrittäjän eläkelain mukaiseen vakuutukseen vahvistettu työtulo jää usein matalaksi suhteessa todellisiin työtuloihin ja -panokseen. Tällä on sekä lyhyen että pitkän aikavälin merkittäviä seurauksia paitsi eläketurvan tasoon myös yrittäjän muuhun sosiaaliturvaan.

Yrittäjän eläketurvan toimeenpano Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan

Eläkelaitos vahvistaa yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. Työtulo on se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjän olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö suorittamaan tässä laissa tarkoitettua yrittäjätoimintaansa, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan kyseistä työtä. Jos yrittäjällä on useita yritystoimintoja, hänen työtulonsa lasketaan näihin yritystoimintoihin yhteensä käytetyn työpanoksen perusteella.

Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanoksen arvoa. Eläkelaitos vahvistaa yrittäjän hakemuksesta työtulon, joka ei riipu siitä mitä yrittäjä saa tulona yrityksestään. YEL-työtulolla hinnoitellaan yrittäjän työpanos, ja määrittely on tehtävä kunkin yrittäjän kohdalla kokonaisharkinnan perusteella.

Yrittäjän eläketurvan toimeenpanoa koskeva selvitys käynnistyy

Finanssivalvonnan havaintojen mukaan yrittäjien eläkelain mukaisen yrittäjien eläketurvan toimeenpanoon liittyy epävarmuutta voimassa olevan sääntelyn noudattamisesta. Finanssivalvonta käynnistää toimialatasoisen teema-arvion erityisesti varmistamaan, että yrittäjän eläkelain mukainen työtulo vahvistetaan sääntelyn mukaisesti ja että yrittäjälle annettava informaatio on asianmukaista. Teema-arvio kohdistetaan YEL-vakuutuksia myöntäviin toimijoihin.

Lisätietoja antaa

Timo Holopainen, valvontapäällikkö, puhelin 09 183 5661 tai timo.holopainen(at)finanssivalvonta.fi