Valvottavatiedote 22.12.2020 – 87/2020

Finanssivalvonta suosittaa vakuutusyhtiöitä edelleen noudattamaan varovaisuutta ja harkintaa varojen jaossa ja pääomien hallinnassa

Finanssivalvonta on viimeksi 6.4.2020 julkaisemassaan valvottavatiedotteessa 19/2020 kehottanut vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä pidättäytymään voitonjaosta ja suurten muuttuvien palkkioiden maksamisesta vallitsevassa poikkeustilanteessa.

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) on antanut 18.12.2020 uuden kannanoton koskien voitonjakoa, osakkeiden ja osuuksien takaisinostoa sekä suurten muuttuvien palkkioiden maksamista COVID-19-tilanteessa.

EIOPAn kannanoton mukaisesti Finanssivalvonta suosittaa, että vakuutusyhtiöt ja vakuutusyritysryhmät soveltuvin osin

  • noudattavat varovaisuutta ja erityistä harkintaa pääomien hallinnassa
  • eivät ylitä osingonjaossa tai muussa voitonjaossa, omien osakkeiden tai osuuksien takaisinostoissa tai lunastuksissa tai muuttuvien palkkioiden kohdalla varovaista tasoa
  • samalla varmistavat, että mahdollisen varojenjaon jälkeen omien varojen määrä ja laatu ovat asianmukaisella tasolla ottaen huomioon nykyiset riskitasot.

Lisäksi Finanssivalvonta painottaa, että vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyritysryhmien arvion vakavaraisuuspääomatarpeestaan tulee olla eteenpäin katsova. Arviossa tulee asianmukaisesti huomioida epävarmuus, joka liittyy COVID-19:sta johtuviin finanssimarkkinoiden ja talouden vaikutusten syvyyteen, suuruuteen ja kestoon. Myös seuraukset yritysten liiketoimintamalleihin, maksuvalmiuteen sekä vakavaraisuus- ja taloudelliseen asemaan tulee arvioida.

Suositus on voimassa siihen asti, kunnes COVID-19-pandemian aiheuttamien epävarmuustekijöiden on arvoitu poistuneen.

Lisätietoja antaa

Teija Korpiaho, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5528 tai teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi

Katso myös

EIOPAn kannanotto 18.12.2020: EIOPA statement on dividends distribution and variable remuneration policies in the context of COVID-19

Finanssivalvonnan valvottavatiedote 6.4.2020 (19/2020): Finanssivalvonta suosittaa vakuutusyhtiöitä pidättäytymään voitonjaosta ja suurten muuttuvien palkkioiden maksamisesta