Valvottavatiedote 1.4.2020 – 15/2020

Lisäaikaa verkkokaupan korttitapahtumien tilastotietojen seurantaraportoinnille

Finanssivalvonta seuraa asiakkaan vahvan tunnistamisen muutosprosessin etenemistä verkkokaupan korttimaksamisessa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) lokakuussa 2019 julkaiseman kannanoton mukaisesti. Osana tätä seurantaa Finanssivalvonta lähetti helmikuussa 2020 kyselyn korttien liikkeeseenlaskijoille ja korttitapahtumien vastaanottajille verkkokaupan korttitapahtumien tilastotietojen keräämisestä koskien aikaväliä 14.9.2019─13.3.2020 sekä alkuvuoden viestintätoimenpiteistä asiakkaan vahvan tunnistamisen muutosprosesseihin liittyen.

Koronatilanteesta johtuen EBA julkaisi 25.3.2020 tiedotteen, jossa esitetään suosituksia rahoitussektorille kuluttajien huomioimisesta ja maksupalveluista. Tiedotteessa EBA myös ilmoittaa myöntävänsä lisäaikaa verkkokaupan korttitapahtumien tilastotietojen raportoinnille.

Finanssivalvonta muuttaa korttitapahtumien tilastotietojen raportoinnille annettua määräaikaa ja raportointijaksoa EBAn esittämien suositusten mukaisesti. Korttien liikkeeseenlaskijoita ja korttitapahtumien vastaanottajia pyydetään 30.6.2020 mennessä toimittamaan verkkokaupan korttitapahtumien tilastotiedot aikaväliltä 14.9.2019─13.6.2020. Tiedot tulee raportoida Finanssivalvonnan aiemmin toimittamalla Excel-tiedonkeruulomakkeella. Mikäli yhtiöllä on sivuliikkeitä muissa maissa, tulee tapahtumatiedot eritellä sivuliikkeittäin.

Lisäksi toimijoiden tulee samassa määräajassa vapaamuotoisesti kuvata, mitä viestintätoimenpiteitä ne ovat toteuttaneet tammi-kesäkuun 2020 aikana maksupalvelujen käyttäjille ja/tai verkkokauppiaille vahvan tunnistamisen muutoksista.

Vastaukset tulee toimittaa Finanssivalvonnalle viimeistään 30.6.2020 suojattua sähköpostia (https://securemail.bof.fi) käyttäen osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi Vastaukseen tulee merkitä asian diaarinumero FIVA/44/02.01.03/2019 sekä tieto siitä, miltä osin se sisältää yhtiön liike- tai ammattisalaisuuteen kuuluvaa tietoa.

Finanssivalvonta korostaa, että nyt myönnetty lisäaika koskee ainoastaan tässä tiedotteessa mainittua seurantaraportointia. Verkkokaupan korttimaksamisessa vahvan tunnistamisen vaatimusten ja muutosprosessin toteuttamiselle myönnetty lisäaika päättyy 31.12.2020. Finanssivalvonta seuraa koronatilanteen etenemistä ja vaikutuksia finanssisektoriin sekä arvioi asiaa tarvittaessa uudelleen.

Lisätietoja antaa

Heli Mäkitalo, riskiasiantuntija, heli.makitalo@finanssivalvonta.fi tai psd2(at)finanssivalvonta.fi.

Taustatietoja

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi 16.10.2019 kannanoton, jonka mukaan kaikkien verkkokaupan korttimaksamisen osapuolten on 31.12.2020 mennessä vietävä loppuun tarvittavat muutokset asiakkaan vahvan tunnistamisen toteuttamiseksi. EBA on kuvannut lokakuisessa kannanotossaan, miten kansallisten valvojien tulee seurata korttimaksuprosessin eri osapuolien etenemistä vahvan tunnistamisen vaatimusten käyttöönotossa.

Liitteet