Tillsynsmeddelande 1.4.2020 – 15/2020

Mer tid för uppföljningsrapporteringen av statistikuppgifter om kortbetalningar i näthandeln

Finansinspektionen följer hur den ändringsprocess som krävs för stark kundautentisering vid kortbetalningar i näthandeln framskrider i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) ställningstagande i oktober 2019. Som en del av uppföljningen skickade Finansinspektionen i februari 2020 en enkät till kortutgivarna och betalningsmottagarna för inrapportering av statistikuppgifter om kortbetalningar i näthandeln för perioden 14.9.2019–13.3.2020 samt av de åtgärder som genomförts i början av året för att kommunicera om ändringsprocessen för stark kundautentisering.

EBA publicerade ett meddelande om coronavirusläget den 25 mars 2020, i vilket det ges rekommendationer för finanssektorn om beaktandet av konsumenterna och om betaltjänster. I meddelandet informerar EBA också om att den beviljar mer tid för inrapporteringen av statistikuppgifter om kortbetalningar i näthandeln.

Finansinspektionen ändrar tidsfristen och rapporteringsperioden för statistikuppgifter om kortbetalningar i näthandeln enligt EBAs rekommendationer. Kortutgivarna och betalningsmottagarna ombes rapportera kortbetalningarna i näthandeln för tiden 14.9.2019–13.6.2020 senast den 30 juni 2020. Uppgifterna ska rapporteras på den Excel-rapportblankett som Finansinspektionen skickade tidigare. Om bolaget har en filial i ett annat land, ska transaktionsuppgifterna specificeras per filial.

Aktörerna ska dessutom inom samma tidsfrist fritt formulerat beskriva vilka åtgärder som de genomfört under januari–juni 2020 för att informera användare av betaltjänster och/eller näthandlare om de ändringar som stark autentisering kräver.

Svaren ska lämnas till Finansinspektionen senast den 30 juni 2020 via skyddad e-post (https://securemail.bof.fi) till kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.  I svaret ska ärendets diarienummer FIVA/44/02.01.03/2019 anges, samt uppgifter om till vilken del uppgifterna innehåller bolags- eller yrkeshemligheter.

Finansinspektionen framhäver att den tilläggstid som nu beviljats endast gäller den uppföljnings­rapportering som nämns i detta meddelande. Tilläggstiden som beviljats för genomförande av kraven på och ändringsprocessen för stark autentisering vid kortbetalningar i näthandeln upphör den 31 december 2020. Finansinspektionen följer coronavirusläget och hur det inverkar på finanssektorn och vid behov utvärderas ärendet på nytt.

Närmare upplysningar lämnas av

 Heli Mäkitalo, riskexpert, heli.makitalo@fiva.fi eller psd2(at)finanssivalvonta.fi.

Bakgrundsuppgifter

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 16 oktober 2019 ett ställningstagande, enligt vilket alla parter som tillhandahåller eller tar emot kortbetalningar i näthandeln senast den 31 december 2020 ska färdigställa nödvändiga ändringar för genomförandet av stark kundautentisering.  I sitt ställningstagande i oktober beskriver EBA på vilket sätt de nationella tillsynsmyndigheterna ska följa hur de olika parterna i kortbetalningsprocessen går vidare med att införa kraven på stark autentisering.

Bilagor