Valvottavatiedote 29.12.2020 – 88/2020

Muutokset Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu

Finanssivalvonta on antanut 11.12.2020 muutetut määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten tiedonkeruu.

Olennaisimmat muutokset

Luottolaitosten tiedonkeruuta koskevien määräysten ja ohjeiden soveltamisalaa laajennetaan koskemaan kaikkia luottolaitoksia. Uusina tiedonantajatasoina lisätään tämän vuoksi S-raportointiin tasot

  • 210 (luottoyhteisöt ml. sivuliikkeet ulkomailla)
  • 214 (luottoyhteisön konsolidointiryhmä)
  • 222 (ulkomaisen luottolaitoksen muuta kuin talletuspankkitoimintaa Suomessa harjoittava sivuliike).

R-raportointiin lisätään tasot 210 ja 214 sekä LTC-raportointiin taso 211 (luottoyhteisö pl. sivuliikkeet ulkomailla).

Raportointivelvoitteiden tiedonantajatasoja yksinkertaistetaan ja selvennetään siten, että raportointi tapahtuu aina vain konsolidointiryhmän tai yhteenliittymän ylimmällä raportointitasolla. Tästä syystä S-raportoinnista poistetaan tiedonantajataso 202 (talletuspankki pl. sivuliikkeet ulkomailla). R-raportoinnin uutena tiedonantajantasona lisätään taso 205 (talletuspankin konsolidointiryhmä).

Lisäksi V-raportointivelvoitteet kumotaan.

V-raportoinnin lakkauttaminen astuu voimaan välittömästi. Muut muutokset astuvat voimaan 1.1.2022. Tämä tarkoittaa, että raportointi 31.12.2021 päättyvältä raportointikaudelta tapahtuu tällä hetkellä voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Muutosten yhteydessä toteutetaan lisäksi joitakin teknisiä parannuksia määräysten ja ohjeiden kirjoitusasuun ja systematiikkaan.

Palauteyhteenveto saaduista lausunnoista

Määräyksistä ja ohjeista annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa sekä lausuntopalvelut.fi-verkkosivuilla.

Saatujen lausuntojen perusteella Finanssivalvonta päätti lykätä säännöllisen LTC-raportoinnin tiedonsisällön laajentamisen myöhempään ajankohtaan. Näin muutoksista aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa valvottavien tietojärjestelmähankkeille. Lisäksi voidaan varmistaa, ettei odotettavissa olevasta uudesta sääntelystä tule uusia muutostarpeita. Tällä välin Finanssivalvonta kerää tarvittavat tiedot erillisillä valvottaville osoitetuilla kyselyillä.

Lisätietoja antaa

Tommi Aarnio, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5007 tai tommi.aarnio(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 1/2014