Valvottavatiedote 16.6.2020 – 37/2020

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuudesta kerätään edelleen tietoa tiivistetyllä aikataululla

Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti tietoja työeläkelaitoksilta kevään aikana. Toukokuun lopun tilanteessa työeläkevakuutusyhtiöiden, lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 123 % ja vakavaraisuusasema 1,6.

Finanssivalvonta jatkaa tietojen keräämistä edellä mainituilta työeläkelaitoksilta tiivistetyn aikataulun mukaisesti. Seuraavat tiedonkeruut ovat

  • kesäkuun lopun tilanteesta, palautuspäivä 8.7. ja 
  • heinäkuun lopun tilanteesta, palautuspäivä 10.8.

Finanssivalvonta voi tihentää raportointiväliä, mikäli tilanne sijoitusmarkkinoilla muuttuu.

Lisäksi Finanssivalvonta edellyttää, että jos kiinteistösijoituskohteen arvon merkittävästä alentumisesta on viitteitä, kiinteistön käypä arvo tulee tarkistaa.

Lisätietoja antaa

Mikko Kuusela, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5525 tai mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi